Take Away bib

De bibliotheek blijft nog een tijdje gesloten, maar er is goed nieuws :  vanaf nu kan je materialen reserveren en ophalen via onze afhaalbib.

Deze beperkte  dienstverlening richt zich in de eerste plaats tot inwoners van Etterbeek en leners van de bibliotheek, in het bezit van een geldige bibkaart.

 

 

Hoe  ga je te werk?

Bestellen :

Kan je  bij voorkeur  per email op info@bibliotheeketterbeek.be

Je noteert je naam, voornaam en het nummer op je lidkaart (12 cijfers)

Je geeft de titels op die je graag wilt lezen, max. 5 titels per lidkaart

Je vermeldt titel, auteur en soort materiaal (boek, DVD, strip, …)

Per telefoon kan je ons bereiken  op 02-648.01.76.  We zijn niet permanent aanwezig.

Kiezen :

Je kiest de materialen die je wilt lenen via de online catalogus op etterbeek.bibliotheek.be

Je kan zelf nagaan of het gewenste materiaal aanwezig is in de bib, door te klikken op Waar staat het?

Afhalen :

We sturen een bevestiging van jouw bestelling. Daarin staat de datum waarop je het pakket kan komen halen.

De afhaalmomenten worden georganiseerd op dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag, telkens van 13 tot 17 uur.

Je komt de bib binnen via de gebruikelijke ingang in het Happark.

Om het korte bezoek aan de bib soepel en veilig te laten verlopen,  maken we enkele duidelijke  afspraken.

  • De bib is slechts toegankelijk voor de duur van de ophaling van het pakket.
  • Er wordt slechts één persoon per keer toegelaten, je komt het best alleen
  • Het pakket staat klaar, er hoeft niets gescand te worden
  • Betalen voor  DVD’s doe je later, als de bib terug opengaat
  • Materialen moeten niet ingeleverd worden. Indien je dat echt wilt, kan dit enkel via de inleverbus op nr 183.

En ondanks alles vooral, hartelijk welkom!