Livre
Néerlandais

Dwaalgast

Katrien Vervaele (auteur)
Public cible:
12-14 ans et plus

Commentaires

Op de kaft van Dwaalgast is een imponerende slechtvalk afgebeeld. Het dier staat symbool voor de onafhankelijkheidsdrang van twee zelfbewuste meisjes uit verschillende eeuwen.

In het dubbelverhaal doorkruist een middeleeuws verhaal de eigentijdse scène. Rosie, de hedendaagse ikverteller, laat niet toe dat de wildvreemde en raadselachtige Jutta haar vriend Tijmen, een valkenier, inpalmt. De vangst van een slechtvalk en zijn ontembare vrijheidsdrang leidt tot een machtsstrijd die beide meisjes dichter bij elkaar brengt. Op het middeleeuwse niveau weigert het eigengereide meisje Alisoen in te gaan op de avances van de rijke graaf Riemer. Zij is liever op pad met de valkeniersknecht Falco, die haar alle kneepjes van het valkeniersvak leert. Net als bij Rosie en Jutta bestemt de komst van een slechtvalk haar lot. De middeleeuwse burcht met een onderaardse vluchtgang spant een brug over de eeuwen heen. Jutta vindt de sleutel die voor Alisoen en vriend Falco de weg naar de vrij…Lire la suite
Rosie brengt haar vakantie door bij haar vriend Tijmen op de burcht waar ze met roofvogels werken. Nu is er een ander meisje, dat goed met roofvogels kan omgaan en zij palmt Tijmen in. Rosie is jaloers; pas als Rosie en Jutta samen op zoek gaan naar een vogel leren ze elkaar kennen en begrijpen. Alisoen, een middeleeuwse jonkvrouw, jaagt met roofvogels, is verliefd op een valkenier, maar wordt uitgehuwelijkt aan een graaf. Op de dag dat ze wil vluchten met de valkenier wordt deze door toedoen van de graaf (jaloezie) uitgeschakeld (gedood?) tijdens de jacht. Twee verhalen die in het heden en verleden spelen met als bindende factoren de burcht waarin beide verhalen spelen, de liefde voor roofvogels, de thema's jaloezie en vrijheid. De verhalen zijn om en om geschreven, enkele hoofdstukken het een en dan de andere. Spannend, mysterieus, open einde, goed geschreven, veel dialoog, duidelijk lettertype, royale bladspiegel. Niet makkelijk door sprongen in tijd en het feit dat het een dubbelv…Lire la suite

Dwaalgast

Tijdens de zomervakantie helpt Rosie haar vriend Tijmen met de verzorging van de roofvogels van een valkeniersshow in het kasteel. Als ze er aankomt, blijkt Jutta er al te zijn, een meisje dat erg goed met roofvogels weet om te gaan. Rosie is jaloers, maar voelt tegelijkertijd ook sympathie voor Jutta. Enkele eeuwen daarvoor vecht jonkvrouwe Alisoen op dezelfde plek voor haar vrijheid en haar geliefde. Ze doet er alles aan om te voorkomen dat ze uitgehuwelijkt wordt aan Graaf Riemer, want ze heeft haar hart verloren aan Falco, de jonge valkenier. Afgezien van het feit dat dit dubbelverhaal zich in hetzelfde kasteel afspeelt, hebben beide verhalen weinig met elkaar gemeen, al hebben zowel Rosie als Alisoen wat met roofvogels en hebben ze allebei problemen in de liefde. Alisoen vecht voor haar liefde, maar vindt geen gehoor; Rosie daarentegen krijgt uiteindelijk begrip voor Jutta. Bij Alisoen krijg je geen happy end, voor Rosie kan het allemaal nog goed komen. Beide verhalen hebben een …Lire la suite