Reviews

De roof van de rechters is Patrick Bernauws vijfde boek over het beroemde veelluik van de Gentse Sint-Baafskathedraal en het gestolen dubbele paneel, waarop onder andere de groep van de rechtvaardige rechters staat afgebeeld.
In de eerste hoofdstukken vernemen we waarom de auteur de Gentse kathedraal opzocht en gefascineerd raakte door het werk van de gebroeders Van Eyck. Hier wordt ook de turbulente geschiedenis van het retabel uit de doeken gedaan, van de renaissance tot het eerste onderzoek na de diefstal in 1934. De volgende drie hoofdstukken gaan dieper in op de verschillende losgeld- en instructiebrieven die door een mysterieuze 'D.U.A.' waren ondertekend en soms van geheimzinnige codes waren vergezeld. Daarna onderzoekt Bernauw de bestaande informatie over de mogelijke dader, Arsène Goedertier. De auteur staat stil bij zijn verschillende beroepsbezigheden en interesses, familie, kennissenkring, politieke overtuiging en zijn relatie met het bisdom en de kathedraal. D…Read more
Een boek in een serie eenvoudige teksten voor volwassen mensen die leren lezen. Een journalistiek verhaal, gedeeltelijk gefictionaliseerd, over de roof van een van de panelen van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck uit de kathedraal van Gent in 1934. De roof is niet opgelost en het paneel is nog steeds niet teruggevonden. De schrijver geeft een weergave van de bekende feiten tot nu toe en schetst mogelijke scenario's van de verdwijning, waarbij ook enkele verdachten op onverklaarbare wijze de dood vonden. Er zijn door de politie opvallend veel fouten gemaakt, waardoor het lijkt of er van hogerhand invloed op het onderzoek werd uitgeoefend. Ook zou de katholieke kerk zelf een rol kunnen spelen omdat er een geheime boodschap in het paneel verwerkt zou zitten. Een spannend verhaal met een open einde. Interessant verhaal, toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperkte woordenschat. Korte zinnen, overzichtelijke tekstblokken, duidelijke druk. Eventueel geschikt voor anderstaligen di…Read more