Reviews

Kerstekind van Diane De Keyzer is een ontroerend boek dat tijdens het lezen een heerlijk, nostalgisch gevoel oproept. Het boek gaat over de jeugdjaren van de auteur. De Keyzer werd geboren op 25 december en is dus, zoals de titel al doet vermoeden, een echt kerstekind. In dit kleine boekje vertelt de auteur hoe haar leven verliep vanaf het moment dat ze werd geboren tot ze naar de grote school bij de nonnen gaat. Op een innemende manier beschrijft ze de belangrijke momenten uit haar leven. Het verhaal doet de lezer vaak glimlachen. De Keyzer vertelt zo veel herkenbare zaken. De soms gespannen band met haar moeder en vader, de onvoorwaardelijke liefde voor haar grootmoeder en de prachtige momenten die ze beleefde op haar boerderij, de afschuw voor haar school en dan vooral voor de rekenlessen, de ontdekking van haar liefde voor de geschreven taal, de geboorte van haar kleine broertje… Dit alles roept een heel warm gevoel op bij de lezer.
Het boek is een Wablieft-boek. Dit z…Read more
De Vlaamse schrijfster Diane Keyzer (1958) vertelt het verhaal van haar jeugd. Waar en wanneer ze geboren werd, haar kinderjaren in een arm gezin, de geboorte van haar zieke broertje, de schooltijd bij de nonnen die streng en onrechtvaardig waren. Ze geniet vooral van de logeerpartijen bij haar oma, omdat die zo mooi kan vertellen. Daar lijkt de wens van Diane te ontstaan om zelf ook verhalen te gaan maken en later te gaan schrijven. Ze houdt veel meer van woorden dan van cijfers, omdat je met woorden een eigen en andere wereld kunt creëren. De eenvoudige woorden, de korte zinnen, die steeds weer op een nieuwe regel staan en het grote letterkorps maken het een zeer geschikte tekst voor mensen die leren lezen. Vooral oudere leerder zullen de jeugdjaren van Diane herkennen, wat het leesplezier zal bevorderen. Eventueel ook geschikt voor anderstaligen die Nederlands leren, niveau A1/A2. Met een aantal foto's en tekeningen in zwart-wit. Duidelijke druk.