Book Dutch

Zomer van overvloed

Zomer van overvloed

Vier gei͏̈soleerd levende mensen in de Amerikaanse Appalachen komen door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven met elkaar in contact.
Title
Zomer van overvloed
Author
Barbara Kingsolver
Language
Dutch
Original title
Prodigal summer
Publisher
Amsterdam: Bakker, 2002
458 p.
ISBN
90-351-2349-2

Reviews

Romantisch, erotisch verhaal dat zich afspeelt in het Appalachengebergte in de V.S. De lezer zwerft mee met een vrouwelijke boswachter en biologe, gescheiden en 47 jaar, die al twee jaar vanuit haar primitieve boshut de flora en fauna van de bossen bestudeert. Aan het begin van het boek heeft zij een aantal coyotes ontdekt, maar helaas is zij niet de enige, een premiejager is hen ook op het spoor. Beneden in het dal in een klein gehuchtje worstelt de stadse Lusa met het boerenleven, nadat zij als jonge weduwe voor de onmogelijke taak staat het zieltogende bedrijf van haar echtgenoot weer op te bouwen, daarbij nauw gade geslagen door haar wantrouwende schoonfamilie. Haar naaste buren zijn twee oudere mensen: zij beheert een op organische leest geschoeide appelboomgaard en hij kweekt en kruist kastanjes, en is letterlijk en figuurlijk een echte gifspuiter. De controverses en de conflicten worden breed uitgemeten, de auteur doet haar uiterste best de lezer te overtuigen dat de mensheid m…Read more