Boek
Nederlands

Boy, een jongen zoals ik

Rian Visser (auteur), Camila Fialkowski (illustrator)
In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 6-8 jaar
Titel
Boy, een jongen zoals ik
Auteur
Rian Visser
Illustrator
Camila Fialkowski
Taal
Nederlands
Uitgever
Tilburg: Zwijsen, 2005
56 p. : ill.
ISBN
90-276-6016-6

Besprekingen

Waar men vroeger in het leesonderwijs een strakke scheiding hanteerde tussen technisch lezen en begrijpend lezen, is men er de laatste jaren meer en meer van overtuigd dat leestechniek en -begrip hand in hand gaan. Kinderen leren in het voortgezet technisch lezen steeds beter woorden en zinnen verklanken en ze leren dit het best met boeken en teksten die hen boeien. Leesvoldoening en leesmotivatie vormen de basis om vorderingen te maken in het lezen. Vandaar ook het belang van motiverende leesteksten als aanvulling bij de door de school gevolgde leesmethode. Uiteraard spelen ook leestechnische aspecten zoals de lengte van de zinnen, het aantal meerlettergrepige woorden of woorden die je anders uitspreekt dan er geschreven staat, een rol. Vooral bij kinderen voor wie het voortgezet technisch lezen niet zo vlot verloopt, is het belangrijk dat men leesstof aanbiedt die leestechnisch haalbaar is.

De samenstellers van de nieuwe reeks 'Bikkels' gaan ervan uit dat je deze kinderen bes…Lees verder
Cas (9, ik-figuur) over zijn 'stomme' leven sinds zijn ouders zijn gescheiden. Niemand begrijpt zijn (vaak bizarre) grappen en iedereen is boos op hem. Gelukkig kan hij heel goed tekenen en dat troost hem. Als de vriend van zijn moeder hem daarin stimuleert, verandert alles ten goede. Deel in de serie 'Bikkels'*, waarin aandacht wordt besteed aan woordenschat. In dit boekje gaat het vooral om woorden met een -c, uitgesproken als -k. Iedere zin begint op een nieuwe regel, AVI-M5. Het verhaal is dynamisch en met vrolijke kleuren geïllustreerd. Ook de stripverhalen van Cas zijn afgebeeld. Op het schutblad voorin staat een aantal moeilijke woorden afgebeeld, dat in het verhaal terugkomt (woordweb). Mooi uitgegeven en goed bruikbare leesoefenstof, waarin ook nog wordt verwezen naar een ander leesboekje over dezelfde hoofdpersoon. Vanaf ca. 8 jaar.

Boy, een jongen zoals ik

De reeks Bikkels van Zwijsen besteedt extra aandacht aan bepaalde leestechnische moeilijkheden. Als een kind toe is aan voortgezet lezen is het ook belangrijk dat het zijn leessnelheid verhoogt, dat het moeilijkere meerlettergrepige woorden leert te verklanken en dat het efficiënt leert gebruik te maken van verschillende woordidentificatietechnieken. Zwijsen hoopt dat kinderen met deze reeks meer opsteken dan met ‘gewone’ boeken, maar ze toch met plezier lezen. Elk boekje behandelt een specifiek leesprobleem. Het AVI-niveau wordt duidelijk vermeld (hier AVI-5). Ook omdat in deze boekjes extra aandacht wordt geschonken aan woordenschat, begint elk boekje met een woordweb. Dit woordweb bestaat echter niet uitsluitend uit de woorden die als leesmoeilijkheid behandeld worden, het is ruimer opgevat dan dat. Achteraan elk boek vind je een portret van de hoofdfiguur, een ‘pasfoto’, en wat algemene gegevens zoals naam, samenstelling van het gezin, hobby’s, wat ik later worden wil, enz. Dit is…Lees verder

Suggesties