Boek
Nederlands

Besprekingen

Dit eerste leesboekje in de serie 'Boeken vol versjes'* sluit aan bij de methode 'Veilig leren lezen', de eerste drie kernen. Elke kern wordt in een apart hoofdstuk behandeld. In de versjes in het eerste hoofdstuk staan bijvoorbeeld de letters m - r - v - i - s - aa - p en e uit kern 1 centraal. In de volgende hoofdstukken wordt dit steeds uitgebreid met o.a. dubbelklanken zoals oo, eu en wordt verder doorgeborduurd op de rijmklank. De versjes hebben soms de vorm van kleine verhaaltjes. Op een speelse manier leert het kind zo dat taal en lezen leuk zijn en dat je zelf ook versjes kunt maken. Er is een schreefloos lettertype zonder hoofdletters gebruikt met een enkel leesteken. De vierkante uitgave is geïllustreerd met voornamelijk paginagrote tekeningen in heldere kleuren en duidelijk omlijnde figuren. Een frisse uitgave die goed aansluit bij de methode, wat de herkenbaarheid voor het kind vergroot. AVI-Start. Vanaf ca. 6 jaar.

Suggesties