Boek Nederlands

Ararat

Frank Westerman (auteur)

Ararat

Frank Westerman (auteur)
Verslag van een reis naar en beklimming van het Ararat-gebergte in het oosten van Turkije, afgewisseld met jeugdherinneringen van de schrijver en persoonlijke overdenkingen over zijn geloof en de verschillende betekenissen van de berg Ararat.
Titel
Ararat
Auteur
Frank Westerman
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas, 2007
283 p.
ISBN
9789045012995

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Taal als religie
Aan het begin van zijn nieuwste non-fictie boek stapelt Frank Westerman de gelijkluidende lettergrepen van de bergnaam Ararat op elkaar om een bergje te maken, en vertelt erbij: "Ik houd ervan om van letters woorden te bouwen en van woorden verhalen. Om de klank, de cadans, de betekenis. En om de vonken. Kets twee zinnen tegen elkaar en er ontstaat vuur." Naast dit literaire credo en de verwijzing naar zijn opvatting over frictie (literaire fictie), vat Westerman verder in die paragraaf de betekenis samen van de berg Ararat voor hemzelf, de religies en de hedendaagse politiek kernachtig samen. Een sterk begin dat net als de al even overtuigende proloog, bij herlezing de zorgvuldige constructie van dit boek releveert. De auteur bereikt in Ararat alleszins zijn top wat de literaire verwerking van de feiten betreft, maar verwaarloost wel die feiten voldoende te duiden.
Maar eerst die berg van Noach. Het lettergreepbergje dat Westerman ervan maakt, is een profaan t…Lees verder
Tijdens een verblijf in 1999 in het naburige Jerevan (Armenië) raakt de auteur in de ban van het alomtegenwoordige silhouet van de berg Ararat. De berg roept bij de auteur geologische en theologische vragen op: is het een vulkaan die nog eens tot uitbarsting zou kunnen komen? Wat bezielt de mensen die zoeken naar resten van de ark van Noach en hoe staat het met zijn eigen geloof? Dit levert een spannend reisverhaal op, waarin beschouwingen over het geloof van zijn kinderjaren (zijn doop als baby en een bijna-verdrinking in een bergbeekje), gesprekken met zijn dochtertje van drie, gesprekken met docenten van de middelbare school en van de de TU in Delft, elkaar afwisselen met de beschrijving van de reis naar de top. Rode draad is de nietigheid van de mens tegenover de natuur. Veelzeggend is misschien dat zowel de geloofsvraag als de top van de Ararat in het verschiet blijven liggen. Het boek bevat drie handige kaartjes en een verantwoording van de literatuur. De vormgeving van de kaft…Lees verder